Βικινέα:Κριτήρια για άμεση διαγραφή - Άλλες γλώσσες