Βικινέα:Γενική αποποίηση

Γενική αποποίηση · Χρησιμοποιήστε τα Βικινέα με δική σας ευθύνη! · Τα Βικινέα δεν παρέχουν ιατρικές συμβουλές · Τα Βικινέα δε δίνουν νομικές συμβουλές · Τα Βικινέα μπορεί να περιέχουν αμφιλεγόμενο περιεχόμενο


Κι ενώ τα Βικινέα επιδιώκουν να παράσχουν ακριβές περιεχόμενο, η καταλληλότητά τους για περαιτέρω χρήση δεν παρέχεται με κάποια εγγύηση

Τα Βικινέα είναι μια online ανοιχτού περιεχομένου υπηρεσία ειδήσεων, δηλαδή, μια εθελοντική ένωση ατόμων και ομάδων που αναπτύσσουν έναν κοινόχρηστο πόρο της ανθρώπινης γνώσης. Η δομή του επιτρέπει στον καθένα με μια σύνδεση στο Ίντερνετ και έναν φυλλομετρητή για World Wide Web (WWW) να αλλάξει το περιεχόμενο που βρίσκεται εδώ. Για το λόγο αυτόν, σας παρακαλούμε να έχετε κατά νου ότι τίποτε απ'αυτά που θα βρείτε εδώ δεν έχει απαραίτητα τύχει συντακτικής επιμέλειας από επαγγελματίες με την απαραίτητη τεχνική γνώση να σας παρέχουν πλήρη, ακριβή και αξιόπιστη πληροφορία.

Δεν πρέπει να πούμε ότι δεν θα βρείτε χρήσιμες ή ακριβείς πληροφορίες στα Βικινέα, εντούτοις παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι τα Βικινέα δεν μπορούν να εγγυηθούν, καθ'οιονδήποτε τρόπο, την εγκυρότητα της πληροφορίας που βρίσκεται εδώ. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει, βανδαλιστεί ή αλλοιωθεί από κάποιον που η γνώση του δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο της γνώσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή γνωστικού ενδιαφέροντος που ελκύει την περιέργειά σας.

Κανένας από τους συντάκτες, συνεισφέροντες, χορηγούς, διαχειριστές ή οποιοσδήποτε άλλος που συνδέεται με τα Βικινέα με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για την εμφάνιση οποιουδήποτε ανακριβούς ή δυσφημιστικού περιεχομένου πληροφορίας ή για την δική σας χρήση της πληροφορίας που περιέχεται μέσα ή έχει συνδέσμους από αυτές εδώ τις ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε να έχετε κατά νου ότι η πληροφορία που παρέχεται εδώ παρέχεται ελεύθερα, και ότι κανενός είδους συμφωνία ή συμβόλαιο δεν δημιουργείται ανάμεσα σε σας και τους κατόχους ή τους χρήστες αυτού του ιστοχώρου, τους ιδιοκτήτες των διακομιστών στους οποίους αυτές οι σελίδες φιλοξενούνται, τα άτομα που συνεισφέρουν στα Βικινέα, οποιονδήποτε διαχειριστή του εγχειρήματος, γραφειοκράτη ή οποιονδήποτε άλλο που καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το εγχείρημα ή τα αδελφά του εγχειρήματα και αποτελούν αντικείμενο άμεσα των απαιτήσεών σας εναντίον τους. Σας παρείχαμε υπό μια καθορισμένη άδεια το δικαίωμα να αντιγράψετε οτιδήποτε επιθυμείτε απ'αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτό δε δημιουργεί ή υπονοεί καμία συμβατική ή εξωσυμβατική υποχρέωση για την πλευρά των Βικινέων ή οποιονδήποτε από τους εκπροσώπους τους, τα μέλη τους, τους οργανωτές και άλλους χρήστες.


Οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, εμπορικά σήματα υπηρεσιών, συλλογικά διακριτικά σήματα, σχεδιαστικά δικαιώματα, προσωπικά δικαιώματα ή παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή παρατίθενται στα άρθρα της υπηρεσίας ειδήσεων των Βικινέων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση τους δεν υπαινίσσεται σε καμία περίπτωση ότι και σεις μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για την ίδια ή παρόμοια πληροφοριακή χρήση όπως αρχικά είχε υπολογιστεί από τους κύριους συγγραφείς αυτών των άρθρων των Βικινέων υπό το συγκεκριμένο αδειοδοτικό σχήμα. Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά οι ιστοχώροι Wikinews και Wikimedia ούτε υποστηρίζουν ούτε έχουν καμία εταιρική σχέση με οποιονδήποτε από τους κατόχους των κάθε λογής δικαιωμάτων και ως τέτοια τα Βικινέα δεν μπορούν να εγγυηθούν κανένα δικαίωμα χρήσης στο κατά τ'άλλα προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό. Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας εταιρικής ιδιοκτησίας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι η πληροφορία που βρίσκεται εδώ μπορεί να παραβιάζει τους νόμους ή το δικαιοδοτικό σύστημα της χώρας από την οποία βλέπετε αυτήν την πληροφορία. Τα Βικινέα δεν ενθαρρύνουν την παραβίαση κανενός νόμου, αλλά καθώς αυτή η πληροφορία είναι αποθηκευμένη σε έναν διακομιστή στην Πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ, αυτή έχει διατηρηθεί σε αναφορά με τις εγγυήσεις που παρέχονται σε όλους από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Πρώτο Μέρος και υπό τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών. Οι νόμοι στη χώρα σας μπορεί να μην αναγνωρίζουν σε τόσο μεγάλο εύρος την προστασία της ελευθερίας του λόγου όσοι οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οι αρχές του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, και ως τέτοια, τα Βικινέα δεν μπορούν να είναι υπεύθυνα για οποιανδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση τέτοιων νόμων, παραβίαση που θα συνδεθεί με αυτόν τον ιστοχώρο ή τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται εδώ με οποιονδήποτε τρόπο.

Αν χρειάζεστε εξειδικευμένες συμβουλές (για παράδειγμα, ιατρικές, νομικές, οικονομικές, ή διαχείρισης κινδύνου) παρακαλούμε αναζητείστε έναν επαγγελματία που είναι αδειοδοτημένος ή ειδικός σ'αυτόν τον τομέα. Διαβάστε τις σελίδες Βικινέα:Αποποίηση ευθύνης, Βικινέα:Ιατρική αποποίηση, και Βικινέα:Νομική αποποίηση για πιο εξειδικευμένα κείμενα αποποίησης.
Τα Βικινέα δεν διαθέτουν μια οριζόντια συντακτική επιμέλεια. Κι ενώ οι αναγνώστες μπορούν να διορθώνουν λάθη ή να απομακρύνουν λανθασμένες προτάσεις, δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση να το κάνουν και έτσι όλες οι πληροφορίες που διαβάζετε εδώ είναι χωρίς κάποια ούτως εννοούμενη εγγύηση καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό ή οιαδήποτε χρήση.

Ούτε καμία παρεπόμενη ζημιά μπορεί να αναζητηθεί εις βάρος των Βικινέων, καθώς πρόκειται για μια εθελοντική ένωση ατόμων που αναπτύχθηκε ελεύθερα με σκοπό τη δημιουργία ποικίλου ανοιχτού περιεχομένου online εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πληροφοριακών πόρων. Αυτή η πληροφορία παρέχεται σε σας δωρεάν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνεννόηση ανάμεσα σε σας και στα Βικινέα σε ότι αφορά την χρήση της από μέρους σας και την τροποποίηση αυτής της πληροφορίας πέρα από τα όσα προβλέπονται στην άδεια. Ούτε είναι κάποιος στα Βικινέα υπεύθυνος να αλλάξει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει ή να απομακρύνει πληροφορία που εσείς ενδεχομένως θα συμπεριλάβετε στα Βικινέα ή σε κάποιο από τα σχετιζόμενα με αυτά εγχειρήματα.

Ευχαριστούμε που αφιερώσατε το χρόνο να διαβάσετε αυτή τη σελίδα, και ευχόμαστε να απολαύσετε την εμπειρία σας στα Βικινέα.