Πρότυπο:Ημερομηνία

20 Μαΐου 2022

Βάλτε την ημερομηνία ως μοναδική παράμετρο σ'αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα:

  • {{Ημερομηνία|20 Μαΐου 2022}}