Τεκμηρίωση επεξεργασία

  • Αντικαταστήστε τη λέξη "Παράδειγμα" με το username του δικού σας bot.
Κώδικας Αποτέλεσμα
{{Bot|Παράδειγμα}}