Στο Κρασνοντάρ εξοντώθηκε ο μισός πληθυσμών χοίρων

11 Ιανουαρίου 2012

Οι Αρχές της Ρωσίας προχώρησαν στην εξόντωση 15 χιλιάδων ζώων στο χοιροτροφείο «Ιντουστριάλνι», στο Κρασνοντάρ, καθώς εντοπίστηκε αφρικανική πανώλη των χοίρων.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Ρωσίας δήλωσε ότι «προβλέπεται να σκοτωθούν και αποτεφρωθούν όλα τα ζώα, καθώς έχουμε λάβει εκτεταμένα μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω διάδοσης της ασθένειας».

Η ζημιά που προξενήθηκε στο Κρασνοντάρ από αυτή την νόσο, το 2011, ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, αλλά προξενεί σοβαρά προβλήματα στην κτηνοτροφία, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα εμβόλιο κατά της νόσου.Πηγές