Αυξήθηκε η ανεργία στη Βουλγαρία

19 Ιανουαρίου 2013

Η ανεργία στην Βουλγαρία παρουσίασε, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ελαφρά αύξηση και έφθασε στο 11.4%, έχοντας αυξηθεί κατά 0.1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Μονάχα οκτώ περιφέρειες της χώρας έχουν ποσοστό μικρότερο του μέσου όρου. Το χαμηλότερο ποσοστό απ' αυτές τις οκτώ πόλεις παρουσιάζει η πρωτεύουσα, Σόφια, οπού οι άνεργοι ανέρχονται στο 3.6%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρειες της Βουλγαρίας, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφθηκε στο Βίντιν (22%).

Σύμφωνα με τα στατιστικά, από τους 35.292 εγγεγραμμένους άνεργους, οι 17.826 (περίπου το 50%) απ' αυτούς προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.Πηγές