Χρήστες που είναι μέλη της ομάδας Εξεταστές (μερικές φορές αποκαλούνται και Επεξεργαστές ή Συντάκτες) έχουν τη δυνατότητα:

  • Αυτόματα να μαρκάρουν τις αναθεωρήσεις σε μη κύριους ονοματοχώρους ως ελεγμένες (patrolled) (autopatrolother)
  • Να επεξεργάζονται ημιπροστατευμένες σελίδες (autoconfirmed)
  • Να μαρκάρουν αναθεωρήσεις ως ελεγμένες (review)
  • Να βλέπουν μια λίστα από μη ελεγμένες σελίδες (unreviewedpages)
  • Να βλέπουν στις πρόσφατες αλλαγές τις ενδείξεις ελέγχου (patrolmarks)
  • Να αναστρέφουν πολλές επεξεργασίες από τον ίδιο συντάκτη σε μια σειρά (κατεβατό) (rollback)


Σε μερικά bots έχει δοθεί status εξεταστή. Αυτό είναι αποκλειστικά για την αυτο-επισκόπηση των δικών τους επεξεργασιών. Κανένα bot δεν θα πρέπει να εκτελεί την αρχική επισκόπηση ενός άρθρου.

Αιτήματα για status Εξεταστή επεξεργασία

Όλα τα αιτήματα για να σας δοθεί status εξεταστή θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΒΝ:ΠΕ/ΑΓSΕ.

Δείτε επίσης επεξεργασία