Βικινέα:Εξετάζοντας άρθρα

Αυτή η σελίδα περιέχει μία επίσημη πολιτική ως προς τη λειτουργία των Βικινέων. Αποτελεί προϊόν συναίνεσης και θεωρείται πως όλοι οι χρήστες θα πρέπει να την ακολουθούν. Αν επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές σας αντανακλούν την συναίνεση. Αν αμφιβάλλετε, ανοίξτε διάλογο στην σελίδα συζήτησης.Πολιτικές και οδηγίες των Βικινέων

Ουδέτερη οπτική γωνία
Οδηγός περιεχομένου
Οδηγός στυλ

Διαχειριστές
Επιτροπή διαιτησίας

Παράθεση πηγών
Πνευματικά δικαιώματα
Κριτήρια για άμεση διαγραφή
Πρωτότυπη έρευνα
Εύλογη χρήση
Πολιτική χρήσης εικόνων
Εξετάζοντας άρθρα
Κανόνας τριών επαναφορών

Εθιμοτυπία
IRC

This policy in a nutshell Αυτή είναι μια πολιτική εν συντομία:
Όλα τα άρθρα θα πρέπει να περάσουν από ανεξάρτητη εξέταση πριν από το στάδιο της δημοσίευσης.
Οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις σε ένα άρθρο που παραβιάζουν τις συμβάσεις αρχειοθέτησης από την στιγμή που ένα άρθρο έχει αρχειοθετηθεί πρέπει να εξετάζονται από έναν άλλον χρήστη

Στάδιο Ανάπτυξης επεξεργασία

Πριν από την Εξέταση, το άρθρο θα πρέπει να αναπτυχθεί, και αυτό θα επισημανθεί με την ετικέτα {{ΣεΑνάπτυξη}}. Τα άρθρα υπό ανάπτυξη σημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, πηγές, ή απλά ότι το άρθρο βρίσκεται ακόμα σε φάση επεξεργασίας.

Χρήστες που ανήκουν στην κατηγορία των Εξεταστών μπορούν να επισημαίνουν αναθεωρήσεις του άρθρου ως εξετασθείσες. Οι Εξεταστές δεν θα πρέπει να εξετάζουν άρθρα όσο είναι ακόμα σε ανάπτυξη.

(Σημείωση: ο όρος "εξέταση" σε αυτήν την περίπτωση δεν σημαίνει ότι το άρθρα έχει περάσει το στάδιο της εξέτασης, αλλά μάλλον ότι η συγκεκριμένη αναθεώρηση που έχει επισημανθεί μπορεί να τη δούνε συντάκτες που δεν έχουν λογαριασμό και αναγνώστες που έχουν δώσει μόνον την IP τους.)

Όλοι οι χρήστες στην κατηγορία των Εξεταστών μπορούν να επισημάνουν αυτόματα οποιαδήποτε αναθεώρηση που έχουν επεξεργαστεί ως εξετασθείσα εάν και η έκδοση πριν από αυτήν είχε επίσης επισημανθεί ως τέτοια.

Στάδιο Εξέτασης επεξεργασία

Πριν την δημοσίευση, όλα τα άρθρα θα πρέπει να εξετάζονται από έναν χρήστη που δεν είχε αναμιχθεί στην ανάπτυξη του άρθρου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μόνον χρήστες που έχουν τo status Εξεταστή θα πρέπει να εξετάζουν και να δημοσιεύουν άρθρα.

  1. Για να ζητήσετε να εξεταστεί ένα άρθρο θα πρέπει να προστεθεί το πρότυπο {{Εξέταση}} σε αυτό το άρθρο. Το πρότυπο εξέταση αντικαθιστά το πρότυπο {{ΣεΑνάπτυξη}}, μόλις το άρθρο έχει αρκετές πληροφορίες, και έχει ελεγχθεί για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη.
  2. Ο Εξεταστής θα πρέπει να ελέγξει το άρθρο βάσει των οδηγιών που ακολουθούν.
  3. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση με τις παρατηρήσεις για το αν περνά ή κόβεται, που θα πρέπει να τοποθετηθούν στην σελίδα συζήτησης του άρθρου από τον Εξεταστή. Πρότυπα για επιτυχή ή αποτυχή εξέταση μπορούν να βρεθούν εδώ.

Λίστα Ελέγχου επεξεργασία

Όταν εξετάζεται ένα άρθρο, ο εξεταστής θα πρέπει να ελέγχει τα ακόλουθα:

  1. Πνευματικά δικαιώματα: O Εξεταστής θα πρέπει να ελέγξει ότι το κείμενο και οι εικόνες δεν αποτελούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  2. Αξία δημοσίευσης: Ο Εξεταστής θα πρέπει να ελέγξει ότι το άρθρο είναι σύμφωνο με οδηγό περιεχομένου μας και ότι είναι άξιο δημοσίευσης.
  3. Επαληθευσιμότητα: Ο Εξεταστής θα πρέπει να ελέγξει ότι όλες οι πληροφορίες στο άρθρο υποστηρίζονται πλήρως από πηγές, (χρήση πολλαπλών ανεξάρτητων πηγών είναι κάτι που ενθαρρύνεται) ή έχει επαρκείς σημειώσεις από πρωτογενή έρευνα.
  4. Ουδετερότητα: Ο Εξεταστής θα πρέπει να ελέγξει ότι όλες οι πληροφορίες στο άρθρο είναι γραμμένες με ουδέτερο και απροκατάληπτο τρόπο, όπου δεν εμφιλοχωρούν editorials, σχολιασμοί, προπαγάνδιση απόψεων ή απλά απόψεις χωρίς πηγές.
  5. Στυλ: Ο Εξεταστής θα πρέπει να ελέγξει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα άρθρο συμμορφώνονται με τον Οδηγό Στυλ (στο γραμμή ημερομηνίας, γραμματική και ορθογραφία, δομή "αναστραμμένης πυραμίδας", τόνος, wikilinks, κατηγορίες, επικεφαλίδες... κλπ.)

Στάδιο Δημοσίευσης και σημειώσεις εξέτασης επεξεργασία

  1. Μετά την εξέταση ενός άρθρου και έχοντας κάνει τις απαραίτητες επεξεργασίες, το πρότυπο {{ΕξέτασηΚριτηρίων}} (με όλες τις παραμέτρους συμπληρωμένες) θα πρέπει να προστεθεί στην σελίδα συζήτησης αυτού του άρθρου. Στην παρούσα φάση αυτό θα πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή "Easy Peer Review" η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις προτιμήσεις του χρήστη. Η εφαρμογή αυτή εκτελεί μια σειρά χρονοβόρες τεχνικές διαδικασίες για την δημοσίευση του άρθρου, την διανομή του μέσω RSS, επίσης στα Google News, κλπ.
  2. Το πρότυπο {{Δημοσίευση}} θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο από έναν Εξεταστή αν το άρθρο μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της ανωτέρω λίστας.


Αναθεωρήσεις κατόπιν Δημοσίευσης επεξεργασία

Προηγουμένως, όταν ένας Εξεταστής επεξεργαζόταν ένα άρθρο όπου η πιο πρόσφατη έκδοσή του είχε εξεταστεί, θα θεωρούνταν ότι και οι δικές του επεξεργασίες εξετάστηκαν αυτόματα. Αυτό δεν ισχύει πλέον, και τώρα οποιοσδήποτε Εξεταστής που κάνει μια επεξεργασία που δεν θα ήταν επιτρεπτή σε ένα άρθρο που έχει αρχειοθετηθεί δεν θα πρέπει να κάνει ο ίδιος την εξέταση, αλλά να περιμένει αυτήν να γίνει από έναν άλλον Εξεταστή.