Κάτι πήγε στραβά;

block this bot!

Διαχειριστές: Πατήστε το κουμπί για φραγή του GrondinBot.

Οι φραγές θα πρέπει να διαρκούν 24 ώρες, και θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο χειριστής του.